Om oss

Familjeföretaget med cirka 20 anställda där god service, rätt kvalitet och säkra leveranser är nyckelord.

Familjen Thulins kunskap kring pressade plåtdetaljer har samlats genom lång erfarenhet men också genom ständig vilja att testa gränser och prova nya metoder. Utvecklingen fortsätter och vi vill vara endel av denna utveckling.  Smemo är en underleverantör med fokus på stansade plåtdetaljer. I våra automatmaskiner kan vi tillverka detaljer med plåt, rör och tråd som utgångsmaterial. Vi hanterar olika kvaliteter och olika material allt efter kundens behov.

Håkan och Mikael Thulin

Vi deltar gärna tidigt i utvecklingsprocesser kring nya produkter. Med vår kunskap vill vi bidra till en kostnadseffektiv och kvalitetsäker slutprodukt.

Vi tror att kunskap kring tillverkningsprocesser tidigt i ett utvecklingsprojekt ger en betydligt lägre kostnad för slutprodukten. Vi är kvalitetsertifierade enligt ISO 9001 och har full spårbarhet genom hela tillverkningsprocessen.Vi tillverkar själva verktygen till våra pressar och utvecklar och konstruerar våra specialmaskiner.

Sedan några år tillbaka har vi kompletterat vårt manuella montage med en robotlina. I robotlinan kan vi sätta samman detaljer med hög precision och snabb takt. De olika detaljerna kan vara sådant som vi har tillverkat i våra pressar men ofta också komponenter som kommer från något annat företag i vår närhet.

Vårt företag ligger mitt i en region av duktiga leverantörer som kännetecknas av korta distributionsvägar, bred kompetens och flexibilitet.

Välkommen till företaget med kompetens kompletterat med korta beslutsvägar.

Vår styrka är att aldrig ge upp!