Kvalitet

Smemo är kvalitetsertierad enligt ISO 9001 sedan 1999. Från att materialet kommer till vårt lager tills slutprodukten lämnar fabriken har vi full spårbarhet på detaljerna.I vårt kvalitetsystem gör vi de kontroller som kunden vill ha utförda. Varje anställd hos oss har i sina dagliga rutiner olika former av kvalitetskontroller och för de kunder som önskar tar vi fram en PPAP.

Miljö

Smemo arbetar målmedvetet att minska påverkan på vår gemensamma miljö. Det innebär att vi har gjort investeringar för att minska vår energiförbrukning och ständigt söker effektivare tillverkningsmetoder. För oss är det också en självklarhet att vi försöker källsortera och återvinna så mycket som möjligt av våra restprodukter.

Miljopolicy

  • Smemo AB skall öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor genom att diskutera och väga in miljöpåverkan i arbetsuppgifterna.
  • Vi skall uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt regelbundet utvärdera verksamhetens miljöpåverkan och förebygga utsläpp och avfall.
  • Vi skall arbeta för ett minskatt resursutnyttjande av råvaror och energi samt arbeta med ständiga miljöförbättringar i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • I allt vad vi företar oss skall vi ta hänsyn till den totala miljöpåverkan samt efterfråga miljövänliga alternativ hos våra leverantörer.
  • Vi skall jobba i en positiv anda, hjälpa varandra samt utbilda oss i tillräcklig omfattning för att kunna fullgöra våra åtaganden.

Certifikat (pdf-filer)

Certifikat SMEMO AB sv pdf

Certifikat SMEMO AB eng pdf